Rare Nib Royal

Jim Shore Disney Traditions Royal Pains 4050418 Prince John & Sir Hiss RARE O

Jim Shore Disney Traditions Royal Pains 4050418 Prince John & Sir Hiss RARE O
Jim Shore Disney Traditions Royal Pains 4050418 Prince John & Sir Hiss RARE O
Jim Shore Disney Traditions Royal Pains 4050418 Prince John & Sir Hiss RARE O

Jim Shore Disney Traditions Royal Pains 4050418 Prince John & Sir Hiss RARE O    Jim Shore Disney Traditions Royal Pains 4050418 Prince John & Sir Hiss RARE O
Excellent condition with tag and box. Smoke Free, Pet Free Environment.
Jim Shore Disney Traditions Royal Pains 4050418 Prince John & Sir Hiss RARE O    Jim Shore Disney Traditions Royal Pains 4050418 Prince John & Sir Hiss RARE O